Fizioterapija


Na vsebino strani

Pacientove pravice


Prav je, da pacienti poznate svoje pravice, ki bodo prispevale k večji kakovosti zdravstvene oskrbe. Prav pa je tudi, da veste, kako je te pravice moč uresničevati in kako doseči njihovo varstvo, če vam bodo kot uporabniku zdravstvenih storitev kršene.

Več o pacientovih pravicah najdete tukaj

Zakonodaja

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) Ur. l. RS, št. 15/08 in 55/17
predstavlja pomembno novost v sistemu zdravstvenega varstva Slovenije. Z njim se izpolnjuje večletno prizadevanje za izboljšanje razmer na področju varovanja in uresničevanja temeljnih pravic pacientov.

Zakon določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev. Določa postopke uveljavljanja teh pravic v primeru kršitev in s temi pravicami povezane dolžnosti. Namen ZPacP je omogočiti enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo. Zakon gradi predvsem na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom ali drugim zdravstvenim delavcem oziroma sodelavcem.

Podrejeni predpisi


Zastopniki pacientovih pravic

Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah.

Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Najbližja zastopnika pacientovih pravic sta:

Adela Postružnik

Sedež: Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Maribor
Ljubljanska ulica 4/II
2000 Maribor
tel. številka: 02/333 12 63
mobitel: 030 464 204
E-pošta: adela.postruznik@nijz.si

Uradne ure:
ponedeljek od 11.00 do 18.00,
sreda od 9.00 do 14.00.

Vlasta Cafnik

Sedež: Nacionalni inštitut za javno zdravje,
OE Maribor
Ljubljanska ulica 4/II
2000 Maribor
tel. številka: 02/333 12 64
mobitel: 051 217 424
E-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si

Uradne ure:
torek od 14.00 do 18.00,
sreda od 8.00 do 12.00 in
četrtek od 8.00 do 12.00.


Kontaktni podatki za naročanje:
Tel. številka: 041 681 304 pri kontaktni osebi na NIJZ, OE Maribor ga. Nina Pavletič.
E-pošta: zpp-mb@nijz.si
Ob ponedeljkih in petkih med 8:00 do 12:00 uro.

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah ( Uradni list RS, št. 15/08) vas obveščamo, da je za
sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (v nadaljevanju prva
zahteva) imenovana pristojna oseba:

Tatjana Šoštarič, diplomirana fizioterapevtka
Zasebna fizioterapija
Ulica Ruške čete 142342 Ruše
Email: tatjanasostaric@yahoo.com
Tel. št. : 040 505 234
Sredo od 14:00 do 16:00

Ostale informacije in sezname zastopnikov najdete tukaj


Pritožbeni postopek

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 15/08) je za obravnavo kršitev pacientovih pravic predviden dvostopenjski postopek. Za kršitve pravic iz zdravstvenega zavarovanja se še vedno uporabljajo določbe predpisov s področja zdravstvenega zavarovanja.

Naslov za drugo obravnavo pacientovih pravic je:

Komisija Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic
Štefanova 5
1000 Ljubljana

Kdaj se lahko pritožim?

Pravico do obravnave kršitev pacientovih pravic imate vedno, kadar menite, da so vam bile kršene pravice določene z Zakonom o pacientovih pravicah.

Več o pritožbenih postopkih najdete tukaj


Zdravstvena oskrba

O zdravstvenem zavarovanju in zdravstveni oskrbi pacienti veliko veste. Vendar pa se včasih postavi vprašanje, na katerega morda ne veste odgovora.

Več informacij o zdravstveni oskrbi najdete tukaj

Domača stran | Storitve | Narocanje | Galerija | Pacientove pravice | O nas | Načrt strani


Nazaj na vsebino strani | Nazaj na glavni meni